Formular Consimțământ prelucrare date cu caracter personal

Subsemnatul ________________________________________________________ consimt,

în mod expres și voluntar, ca societatea TERANOVA EXPANSION SRL să colecteze și să prelucreze, în temeiul art. 6 alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679, datele mele cu caracter personal (nume, număr de identificare, adresă, date de localizare, un identificator online, poze, video, alte date de identificare, adresă de email, număr de telefon etc.) în scopul transmiterii informațiilor necesare programelor la care particip, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de ambele părți și în scopul informării ulterioare în legătură cu produsele companiei, pentru respectarea legislației, precum și în vederea ținerii evidențelor contabile impuse de legislația în vigoare.

Prin prezentul, am luat cunoștință de faptul că pot contacta societatea TERANOVA EXPANSION SRL  pentru a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor.

Prin prezentul am luat cunoștință de drepturile conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR, printre care:

– Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

– Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

– Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

– Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

– Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

– Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziție, articolul 21 GDPR),

– Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe acel consimțământ. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

– Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerati  că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Menționez că sunt de acord, în mod expres, ca destinatarii datelor mele cu caracter personal să fie angajații și colaboratorii societății,  societatea de marketing și publicitate, precum și autoritățile statului, precum și că sunt de acord cu stocarea acestor date în arhiva